ΤΜΗΜΑΤΑ

Στον παιδικό σταθμό Καραμελίτσα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης λειτουργούν τμήματα βρεφονηπιακών έως νηπιακών ηλικιών. Συγκεκριμένα, λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:

Βρεφικό Τμήμα: από 1 έτους έως 2 ετών
Μεταβρεφικό Τμήμα: από 2 ετών έως 3 ετών
Προ-προνηπιακό Τμήμα: από 3 ετών έως 4 ετών
Προνηπιακό Τμήμα: από 4 ετών έως 5 ετών
Νηπιακό Τμήμα: από 5 ετών έως 6 ετών

image-143414-tmimata1a.jpg?1429706671410

image-143415-tmimata2a.jpg?1429706693629